Nieuws!

AMBITIE: ELEKTRISCH VAREN FACILITEREN

Onze ambitie is om onze locatie in de Houthaven uit te breiden tot een locatie waar boten elektrisch kunnen laden, waar installaties kunnen worden ingebouwd en onderhouden en waar zowel bedrijven als consumenten straks een scala aan duurzame mogelijkheden voor hun schip kunnen zien en testen. Door de combinatie van elektrische ligplaatsen, technische werkplaats, facilitaire faciliteiten voor kleine rondvaartboten en technische service & onderhoud van de schepen, dragen we bij aan de ambitie van Amsterdam om de rondvaart te verduurzamen en fossiele brandstoffen terug te dringen op en rond de Amsterdamse wateren.

Onze wens is om aan onze steiger elektrische oplaadpunten te realiseren waar kleine schepen en salonboten kunnen opladen. Wij willen een veilige plek bieden voor de professionele beroepsvaart om schepen op te laden en te onderhouden. Een recente inbraakgolf laat zien dat toezicht en een veilige afsluiting nodig is. Daarnaast is er behoefte aan een plek waar – naast technische service – ook facilitaire service kan worden geboden (zoals koeling van dranken, afwasfaciliteit van glazen en schoonmaak). We faciliteren graag kleine rederijen en hun vloot.

Wil je meer informatie over een bedrijfsligplaats, neem dan contact op met Suzanne Hansen 06- 482 72 193 / [email protected]